SUCCESVOL ONDERNEMEN

kan niet zonder netwerk met waardevolle contacten.

Business Club Maas & Waal

 

Op initiatief van enkele Maas en Waalse ondernemers is eind 1990 de Business Club Maas & Waal opgericht. De belangrijkste drijfveer achter de oprichting van de Business Club was de overtuiging dat informele contacten tussen ondernemers een onmisbare schakel vormen in succesvol ondernemerschap.

Een gegeven dat wordt erkend door vele ondernemers, want inmiddels telt de Business Club zo’n vijftig leden uit Maas en Waal en daarbuiten.

Lees meer over de Business Club

Op de agenda..