Agenda

Algemene Leden Vergadering

Algemene Leden Vergadering

Het bestuur van Business Club Maas & Waal nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 3 oktober 2017 om 19.30 uur bij Golfcentrum De Batouwe, Oost Kanaalweg 1, 4011 LA Zoelen.

Concept exploitatieoverzicht 2016/2017, begroting 2017/2018 en de notulen Algemene Ledenvergadering van 11 oktober 2016 kunt u vanaf 25 september inzien op het besloten gedeelte van de website: www.bcmw.nl. Deze stukken worden tijdens de Algemene Ledenvergadering toegelicht.

Agenda
1. Opening
2. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 11 oktober 2016
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Korte terugblik op verenigingsjaar 2016/2017
5. Financieel verslag en concept begroting 2017/2018
6. Kascommissie; decharge bestuur, benoeming kascommissie 2017/2018
7. Jaarprogramma: terugblik 2016/2017, vooruitblik 2017/2018
8. PR- en ledencommissie
9. Ondernemend Maas & Waal – Caroline Verhees
10. Bestuurszaken
11. Rondvraag
“Presentatie Appelpop door Kees van Keulen”
12. Sluiting

Aanwezige leden

Datum

Locatie

Golfcentrum de Batouwe te Zoelen

Aanwezigen

18 leden aangemeld