Agenda

Algemene Leden Vergadering

Datum

Locatie

Uitbaeterij “De Viersprong” te Batenbrug

Aanwezigen

21 leden aangemeld