Agenda

Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Business Club Maas & Waal nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering op dinsdag 2 oktober 2018 om 19.30 uur bij Uitbaeterij de Viersprong, Grootestraat 44, 6634 AD te Batenburg.

Concept exploitatieoverzicht 2017/2018, begroting 2018/2019 kunt u vanaf 27 september inzien op het besloten gedeelte van de website. Deze stukken worden tijdens de Algemene Ledenvergadering toegelicht.

Agenda
1. Opening
2. Goedkeuring notulen Algemene Ledenvergadering van 3 oktober 2017
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Korte terugblik op verenigingsjaar 2017/2018
5. Financieel verslag en concept begroting 2018/2019
6. Kascommissie; decharge bestuur, benoeming kascommissie 2019
7. Jaarprogramma: terugblik 2017/2018, vooruitblik 2018/2019
8. PR- en ledencommissie
9. Ondernemend Maas & Waal
10. Bestuurszaken
11. Rondvraag
12. Sluiting

Door het aftreden van Martin Hommersom als bestuurslid ontstaat er een vacature in het bestuur. Het bestuur draagt Bart van Kraaij voor om in deze vacature te voorzien. Als u uzelf of iemand die u kent wenst voor dragen verzoeken wij u dit uiterlijk 18 september aanstaande door te geven middels een mail (info@bcmw.nl). De bedoeling is dan tijdens de Algemene Ledenvergadering het nieuwe bestuurslid te kiezen.

We zien uit naar uw komst!

Aanwezige leden

Datum

Locatie

Batenburg

Aanwezigen

23 leden aangemeld