Agenda

Lokaal Politiek Ondernemersdebat

Lokaal Politiek Ondernemersdebat

Waar gaat de ondernemer op stemmen, wanneer deze op 21 maart 2018 in het stemhokje staat? Dat is zeker in deze tijden voor vele ondernemers nog lastig te bepalen.
Daarom organiseert Ondernemend Maas en Waal het Lokaal Politiek Ondernemersdebat op 5 maart 2018.

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 21 maart 2018 gaan ondernemers uit de gemeenten Druten en West Maas en Waal met politici van diverse politieke partijen uit die beide gemeenten met elkaar in debat.
Zo krijgen zij meer duidelijkheid over de visie van partijen op het ondernemersklimaat in onze gemeenten Druten en West Maas en Waal en kunnen zij een beter afgewogen keuze maken op 21 maart a.s.

Wij nodigen uw partij van harte uit deel te nemen aan dit Lokaal Politiek Ondernemersdebat op 5 maart aanstaande.
Het debat staat onder leiding van de heer Paul Brouwer, directievoorzitter van Rabobank Maas en Waal.

Thema’s die onder andere aan de orde kunnen komen zijn:
• Industrieterreinen
• Recreatie & Toerisme, winkelcentra
• Infrastructuur
• Vestigingsklimaat
• Aanbestedingsbeleid
• Omgevingswet 2019-2020, bestemmingsplannen

Graag nodigen wij uw politieke partij uit om met uw lijsttrekker aan dit ondernemersdebat deel te nemen. Gelet op het groot aantal politieke partijen, die de dorpen in beide gemeenten vertegenwoordigen, nodigen wij de De Samenwerkende Dorpslijsten Afferden, Deest, Horssen en Druten-Zuid/Puiflijk uit om met één gezamenlijke kandidaat aan dit debat deel te nemen.

Dit geldt ook voor de Federatie Dorpslijsten Dreumel, Wamel, Maasdorpen, Beneden- Boven-Leeuwen, om een gezamenlijke kandidaat te laten deelnemen.

Voorlopig programma:
19.00 uur: Ontvangst.
19.30 uur: Opening.
19.35 uur: Voorstelronde en vervolgens debat o.l.v. dhr. Paul Brouwer, directievoorzitter Rabobank Maas en Waal.
21.45 uur: Afsluiting debat en mogelijkheid tot netwerken.
23.00 uur: Sluiting.

Het Lokaal Politieke Ondernemersdebat wordt gehouden in een nog nader te bepalen locatie .

Wij vernemen graag uiterlijk 23 december a.s. of uw partij aan het Lokaal Politieke Ondernemersdebat wenst deel te nemen en wie uw partij zal vertegenwoordigen.
Mocht nog niet bekend zijn wie uw partij op 5 maart a.s. zal vertegenwoordigen, dan verzoeken wij u uiterlijk voor 16 januari 2018 aan ons mede te delen.

U kunt uw deelname aan het Lokaal Politiek Ondernemersdebat bevestigen door een bericht te sturen naar bestuur Ondernemend Maas en Waal, email:info@ondernemendmaasenwaal.nl

Hopende uw vertegenwoordiger van uw partij op 5 maart te mogen begroeten.
Het bestuur van Ondernemend Maas en Waal.
De heren Hans Voshol, Rob Ansen, Martin Hommersom, Huub Tromp, André van den Hurk en mevrouw Petra Smits.

Aanwezige leden

Datum

Locatie

Nog nader te bepalen

Aanwezigen

1 lid aangemeld