Leden

Meer dan 40 ondernemers uit Maas en Waal en daarbuiten.

Van Hulst Accountancy

Van Hulst Accountancy was in de jaren 50 een van de eerste administratiekantoren in Maas en Waal, vooral gericht op agrarische klanten. Anno 2006 is Van Hulst Accountancy een accountantskantoor dat naast de agrarische sector, eenmansbedrijven en vennootschappen in de zakelijke dienstverlening en detailhandel, ook grotere bedrijven als klant heeft.

Tekenend voor de persoonlijke band die Van Hulst nastreeft met de relaties, is dat veel bedrijven van het eerste uur nog steeds klant zijn. Ook bij deze bedrijven heeft de overdracht aan de volgende generatie met succes plaatsgevonden.

De werkzaamheden van Van Hulst accountancy zijn in vergaande mate geautomatiseerd. Zo is het mogelijk rechtstreeks bij de Rabobank de bankmutaties in te lezen en automatisch in de boekhouding te verwerken. Ook bij andere banken is de elektronische verwerking van mutaties mogelijk. De werkzaamheden kunnen daarom tegen gunstige uurtarieven worden aangeboden.

Naast de gebruikelijke dienstverlening biedt Van Hulst accountancy ook Financiële Planning aan voor cliënten die fiscale adviezen wensen over hoe zij hun finaciële toekomst kunnen uitstippelen. Deze werkzaamheden zijn FFP-gecertificeerd.

Contactpersoon

Bas  Poort
Bas Poort

Adres en contact

Van Hulst Accountancy
Van Hulst Accountancy
Van Heemstraweg 20c
6657 KD Boven-Leeuwen
0487-591650