Nieuws

De onbewuste ZZP’er

De onbewuste ZZP’er

De onbewuste ZZP’er

Naast de echte ZZP’er en de schijn-ZZP’er duikt de laatste tijd een nieuwe variant op: de ZZP’er die denkt in loondienst te zijn, maar ZZP’er is zonder dit te beseffen. Een recent voorbeeld is een bedrijf dat studenten (zonder arbeidsovereenkomst) per fiets pakketten laat bezorgen. De studenten wisten niet dat ze (o.a.) btw-aangiften moesten doen. Ze wisten evenmin dat op hun vergoeding geen loonbelasting werd ingehouden. Er gaan dus nog allerlei heffingen van hun vergoeding af. Maar het wordt nog schrijnender als de ZZP’er tijdens het werk brokken maakt. Want ZZP’ers worden niet beschermd door de verzekeringen van hun opdrachtgever en het zal evenmin gedekt zijn via hun eigen aansprakelijkheidsverzekering. Ze zullen dus zelf voor schades opdraaien! Bovenstaand voorbeeld is niet uniek. We zien dit in onze praktijk vaker. Let goed op onder welke voorwaarden u voor een opdrachtgever aan de slag gaat.
Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, neemt u dan gerust contact op met Cor van Gessel van ALH Hommersom & co belastingadviseurs (0344-632708).