Nieuws

Herman van Veen als thema in Tuinenfestival 2018

Herman van Veen als thema in Tuinenfestival 2018

Herman van Veen als thema in Tuinenfestival 2018

De Tuinen van Appeltern

De editie 2018 van het Tuinenfestival Appeltern zal anders van karakter zijn.
Aan de deelnemende ontwerpers, kunstenaars of vormgevers wordt gevraagd op een eigen en originele manier een aspect uit de persoonlijkheid of een activiteit van de hoofdpersoon uit te werken in een tuinontwerp. Daarvoor wordt een boeiend en veelzijdig individu uitgenodigd die centraal staat. In een gezamenlijke ontmoeting met de deelnemers zal deze protagonist vragen beantwoorden die hem persoonlijk gesteld worden.
Voor 2018 zal dat kunstenaar, auteur en zanger Herman van Veen zijn, als figuur waar alles om draait.

Er is gekozen voor deze aanpak, om aan het publiek te verduidelijken dat eigenlijk in elk tuinontwerp de persoonlijkheid of de wereld van de tuinbezitter naar voren wordt gebracht. Dat deze aanpak een kunde en talent is waarover tuinontwerpers beschikken. Doordat het publiek bekend is met de hoofdfiguur zal de herkenning van het tuinontwerp groter en duidelijker zijn dan bij een abstract thema, zoals dat tot nu gehanteerd werd. Zo zullen uiteindelijk tien verschillende interpretaties van dezelfde persoonlijkheid te zien zijn in een uniek scala van facetten die allemaal samen de betreffende persoonlijkheid weergeven.

Op maandag 25 september staat om 14.00 uur een ontmoeting met Herman van Veen op het programma, waarbij de deelnemers ieder een persoonlijke vraag kunnen stellen aan de kunstenaar. Die vraag vormt het criterium om deel te nemen en moet op voorhand worden ingediend. Al deze vragen tezamen zullen hem worden voorgelegd zodat hij zich kan voorbereiden op de diverse aspecten: theaterpersoonlijkheid, schilder, creatieveling, reiziger, geëngageerde zanger, vader, en zo voort. Hiervoor worden ook ontwerpers uit de buurlanden België en Duitsland uitdrukkelijk uitgenodigd deel te nemen.

Na bijeenkomst gaan de ontwerpers aan de slag met een eigen ontwerp, alleen, in duo of groep. Daar is tijd voor tot 30 oktober 2017, want dan dient het schetsontwerp ingeleverd. Eenmaal geselecteerd door Appeltern, zullen deze door de ontwerpers uitgewerkt worden en vervolgens door henzelf en hun sponsoren aangelegd worden in de lente van 2018.
Herman van Veen zal het startschot geven van het Tuinenfestival door de tuinen persoonlijk te openen tijdens de officiële opening die op einde mei 2018 geprogrammeerd staat.

Als men wenst deel te nemen, kan men zich opgeven door vóór zondag 17 september aanstaande een e-mail te sturen aan secretariaat@appeltern.nl met vermelding van de eigen gegevens en de eigen motivatie om deel te nemen, plus de vraag die men aan Herman van Veen zou willen stellen om hem beter te leren kennen. Daarna ontvangt men een schrijven met de praktische informatie over de afspraak.