Nieuws

Jeugd verdient prettige leefomgeving

Jeugd verdient prettige leefomgeving

Jeugd verdient prettige leefomgeving

RTP Elektrotechniek BV

Onlangs is RTP gestart met renovatiewerkzaamheden ten behoeve van het woongebouw Beukenhorst op de locatie De Hondsberg te Oisterwijk. De Hondsberg biedt landelijk specialistische jeugdzorg op het gebied van observatie, diagnostiek en exploratieve behandeling aan jongeren van 0 tot 18 jaar.

Punt van aandacht is dat gedurende de gehele bouwperiode de brandmeldinstallatie in werking blijft. Vanzelfsprekend zal de Wifi, dect en telefonie te allen tijde perfect functioneren. Overige werkzaamheden zijn het installeren van; de e-installatie, armaturen, noodverlichting, licht- en krachtstroom, zorguitluisterinstallatie en cai-installatie.

Het project wordt in 2 bouwfasen uitgevoerd waarbij 5 slaapgroepen, met ieder een eigen keuken, worden gerealiseerd. De jongeren worden tijdelijk elders binnen het gebouw ondergebracht. De geplande oplevering is juni 2018.

Voor meer informatie betreffende bovengenoemd project of wat RTP kan betekenen op het gebied van utiliteitsbouw, kan contact worden opgenomen met de afdeling Verkoop (verkoop@rtp.nl / tel.nr. 0487-585100).