Nieuws

Uitstel kost geld!

Uitstel kost geld!

Uitstel kost geld!

Dochters Advies B.V.

Gelderland maakt serieus werk van de uitvoering van het Klimaatakkoord. In het Klimaatakkoord en daaruit voortvloeiend in het Gelders Energieakkoord zijn stevige doelen voor CO2-reductie opgenomen.

Gemeenten, waterschappen en provincie hebben een belangrijke rol bij het behalen van deze doelen en bij het vormgeven van de energietransitie op lokaal niveau. Ook als het gaat om de eigen bedrijfsvoering én aanbesteding. Een waarachtige overheid is een overheid die ook voor haar eigen handelen verantwoordelijkheid neemt.
Dit is een van de redenen voor de GEA Borgingscommissie om het voorstel van een 6-tal Gelderse gemeenten te omarmen en met de CO2 Prestatieladder aan de slag te gaan.

Wat betekent dit voor bedrijven?
De CO2 prestatieladder geeft de overheid een instrument om bij aanbestedingstrajecten te sturen op reductie van CO2-emissies van haar leveranciers. De CO2 prestatieladder wordt al veelvuldig ingezet bij aanbestedingen in de sectoren: energievoorzieningen netwerkbedrijven, groenaanleg en onderhoud, GWW etc. Door deze aanpak worden de inspanningen op het gebied van CO2-reductie aantoonbaar inzichtelijk en kan de daadwerkelijke reductie worden benoemd.

Buiten het aanbestedingsvoordeel is de CO2 prestatieladder een nuttige tool voor bedrijven en organisaties om inzicht te krijgen in hun energieverbruik, de reductiemogelijkheden en hoe deze kennis transparant te delen door o.a. deel te nemen aan sector en/of keten initiatieven.
In de regio Maas en Waal zijn inmiddels een 8-tal bedrijven gecertificeerd.