De Business Club

Sinds 1990.

Business Club Maas & Waal


Op initiatief van enkele Maas en Waalse ondernemers is eind 1990 de Business Club Maas & Waal opgericht. De belangrijkste drijfveer achter de oprichting van de Business Club was de overtuiging dat informele contacten tussen ondernemers een onmisbare schakel vormen in succesvol ondernemerschap.

Een gegeven dat wordt erkend door vele ondernemers, want inmiddels telt de Business Club zo’n vijftig leden, afkomstig uit Maas en Waal en in toenemende mate daarbuiten.

Informele contacten tussen ondernemers vormen een onmisbare schakel in succesvol ondernemerschap.

Bijeenkomsten


Met uitzondering van de vakantieperiode, wordt er iedere eerste dinsdag van de maand een bijeenkomst voor de leden van de Business Club georganiseerd. Deze bijeenkomsten hebben afwisselend een educatief, een cultureel of een ontspannen karakter. Verder staan er regelmatig bedrijfsbezoeken op het programma: leden van de Business Club fungeren als gastheer en geven de andere leden een kijkje achter de schermen.

Bekijk de eerstvolgende bijeenkomsten in onze agenda

Business Club Magazine


Gelijktijdig met de oprichting van de Business Club, is de eerste uitgave verschenen van het Business Club Magazine. Dit blad is inmiddels vervangen door een vast katern in het ondernemersmagazine IN2 Maas & Waal. Deze wordt zesmaal per jaar op grote schaal onder de bedrijven in Maas en Waal en omstreken verspreid. Leden van de Business Club hebben recht op gratis advertentie- en redactionele ruimte. Aan ieder bedrijf dat lid is van de Club, wordt in de loop van het lidmaatschap aandacht geschonken in de vorm van een geheel verzorgde bedrijfsreportage. Naast bedrijfsreportages bevat het magazine tal van wetenswaardigheden. Leden van de Business Club publiceren interessante artikelen op onder meer juridisch en fiscaal gebied.

Zesmaal per jaar op grote schaal verspreid in Maas en Waal en omstreken.

 

Website


Op deze website worden alle (firma) namen van de leden van de Business Club alsmede een omschrijving van het desbetreffende bedrijf vermeld. Daar kunnen tevens persberichten worden opgenomen over bijvoorbeeld nieuwe producten en/of diensten.

 

Centrale Inkoop


Sinds 2006 werken zes ondernemersverenigingen, waaronder de Business Club Maas & Waal, in de gemeenten Druten en West Maas en Waal samen onder de naam ‘Ondernemend Maas en Waal’. Overtuigd van de unieke kwaliteiten van het gebied en vol trots delen de besturen de visie dat bundeling van economische krachten noodzakelijk is om de kwaliteit van het gebied voor bedrijfsleven en inwoners op langere termijn te behouden en te versterken. Vanuit dit samenwerkingsverband zijn met enkele leveranciers collectieve contracten gesloten waardoor u als lid van de Business Club Maas & Waal tegen een gereduceerd tarief diensten af kunt nemen zoals vuilverwerking, stroom en telefonie.

Bestuur

  • Bart van Kraaij – Voorzitter
  • Bea Janssen Steenberg-van Os – Secretaris
  • Patrick van de Langenberg – Penningmeester
  • Eric Allard
  • Jos Veens

Secretariaat

  • Marion Meulendijks

Correspondentie

Business Club Maas & Waal
Van Heemstraweg 53
6651 KH Druten.
info@bcmw.nl