RTP ingeschakeld bij masterplan Jachthaven

Jachthaven Biesbosch in Drimmelen heeft ambitieuze plannen voor nu en in de toekomst. Voor het realiseren van deze plannen is RTP ingeschakeld. Het masterplan dat een uitvoeringsperiode van 2 jaar bestrijkt, biedt de bezoekers van de haven meer faciliteiten zoals de nieuwbouw van een supermarkt en de bouw van diverse accommodaties c.q. lodges op het terrein.

De opdrachtgever had aangegeven graag voor het zomerseizoen de supermarkt in bedrijf te willen hebben. Onder tijdsdruk en met de nodige inspanningen is daarin geslaagd en zijn in mei de deuren geopend. Vervolgens hebben de voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden voor de realisatie van de accommodaties c.q. lodges.

RTP heeft de complete engineering en technische installatiewerkzaamheden uitgevoerd, bestaande uit het uitbreiden van infrastructuur, de energieboxen met de hoofdverdeelkasten en de bestaande installatie, inclusief terreinverlichting is overgenomen op de nieuwe infra.

Tijdens deze periode vond regelmatig overleg plaats op locatie en vervulde RTP een coördinerende rol waarbij afstemming plaatsvond tussen andere partijen betreffende riolering, watervoorziening en bekabeling.
Als één van de modernste havens ligt Jachthaven Biesbosch in een schitterend deltagebied met een bijzondere fauna. Er is plaats voor 1.400 full-service ligplaatsen en bovendien is er voor passanten ruim plaats.

rtp-fot.jpg

Laat een bericht achter