Lid worden

Succesvol ondernemen kan niet zonder een netwerk met waardevolle contacten.

Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van één juli tot en met dertig juni. In de maand mei van ieder jaar wordt de contributie in rekening gebracht voor het volgende verenigingsjaar. Een lidmaatschap is persoonlijk en neemt een aanvang op de dag van datering van de schriftelijke bevestiging van het bestuur dat de aanvrager als lid is toegelaten. Opzegging van het lidmaatschap door het lid kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar. Dit door middel van een schriftelijke kennisgeving welke vóór de eerste mei in het bezit van de secretaris dient te zijn.

Gedeeld lidmaatschap

Het PR- en reclamedeel wordt ongeacht het aantal personen dat lid is slechts éénmaal in rekening gebracht.

Het is mogelijk geworden dat een tweede persoon van een organisatie lid wordt. Er is dan sprake van een gedeeld lidmaatschap. Als een tweede persoon van uw organisatie in principe deel wilt nemen aan alle activiteiten, bedragen de kosten daarvan € 325,00 extra contributie per jaar. Wanneer deze persoon echter maximaal vijf keer per verenigingsjaar aan de bijeenkomsten wilt deelnemen wordt de helft van dit extra contributiedeel in rekening gebracht. Het PR- en reclamedeel wordt overigens ongeacht het aantal personen dat lid is slechts éénmaal in rekening gebracht.

Contributie

De contributie voor het verenigingsjaar 2021/2022 is als volgt opgebouwd.

Bemiddeling voor PR- en reclameactiviteiten € 351,24
Btw 21 % € 73,76
Jaarcontributie 2020/2021 voor één persoon € 325,00
Totaal € 750,00

Voor startende ondernemers is er een speciaal tarief. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het secretariaat. E-mail: info@bcmw.nl.