SAMEN NAAR EEN HOGER NIVEAU IN 2022

De arbeidsmarkt verandert. Banen verdwijnen en daar komen weer andere banen voor terug. Om goed inzetbaar te blijven, moeten mensen zich blijven ontwikkelen. En ook als bedrijf is leren en ontwikkelen belangrijk: zo blijf je wendbaar en concurrerend.

Uit onderzoek blijkt dat werknemers zich steeds minder betrokken voelen bij hun werk. De belangrijkste redenen hiervoor zijn het gemis van betekenisvol werk en welzijn op de werkplek. Nu is dus meer dan ooit het juiste moment voor werkgevers om in gesprek te gaan met hun werknemers over talenten, ambities, drijfveren, leerdoelen en toekomstplannen.

NL Leert Door met inzet van Sectoraal Maatwerk: Investeer in de ontwikkeling van jezelf en je medewerkers. Door subsidies nu financieel extra aantrekkelijk bij Van Kraaij Educatie! Vanaf februari 2022 kan Van Kraaij Educatie ruim 5.000 werknemers, ondernemers en werkzoekenden adviseren, coachen en trainen op kennis en vaardigheden. De overheid neemt het grootste deel van de investering voor haar rekening. Sommige cursussen en trainingen zijn zelfs volledig kosteloos, omdat het samenwerkingsverband Ondernemend Maas en Waal, Ondernemersvereniging Druten, CNV en Van Kraaij Educatie voor cofinanciering vanuit het bedrijfsleven, gemeenten en andere organisaties heeft gezorgd.

Meer informatie volgt in december. Houd ook de webpagina www.samennaareenhogerniveau.nl in de gaten. Vanaf 10 januari kan iedereen zich inschrijven voor de activiteiten die van februari tot en met oktober 2022 zullen worden uitgevoerd.

Tel mee met Taal: Subsidieregeling voor Nederlandse taal én digitale vaardigheden
Er zijn 1,3 miljoen Nederlanders tussen de 16 en 65 jaar van wie het taalniveau onder het eindniveau van de basisschool ligt. Met de subsidieregeling Tel mee voor Taal worden werkgevers ondersteund om de Nederlandse taalbeheersing op de werkvloer aan te pakken. Tel mee met Taal richt zich op het voorkomen en verminderen van laaggeletterdheid. Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer (zoals taal, rekenen en digitale vaardigheden) heeft verschillende voordelen. Niet alleen voor de werknemer zelf, maar ook voor jou als werkgever. Zo worden er minder fouten gemaakt op de werkvloer en ook werkstress én ziekteverzuim gaan omlaag. Werknemers krijgen doorgaans meer zelfvertrouwen en kunnen zelfstandiger werken. Er zijn slechts 100 plekken beschikbaar. Kijk voor meer informatie onze website.

downloadkraaij1.png

Laat een bericht achter